Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη χαρά, είµαι σε θέση να ανακοινώσω την πραγµατοποίηση του 12ου Πανελλήνιου Συνέδριου Επεµβατικής Ακτινολογίας µε φυσική παρουσία.

Μετά τα χρόνια της πανδηµίας Covid-19 που κατέστησε αδύνατη την ζωντανή παρουσία µας, το Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο η Εταιρεία Επεµβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας επιστρέφει φέτος, ύστερα από 12 χρόνια στη Λάρισα και θα διεξαχθεί 27 – 29 Μαΐου 2022 στο Grecotel Larissa Imperial Hotel. Στα δύσκολα χρόνια της πανδηµίας οι Επεµβατικοί Ακτινολόγοι σε όλη τη χώρα αντιµετώπισαν µε επιτυχία της πολλαπλές δυσκολίες που προέκυψαν για το Σύστηµα Υγείας.

(όλος ο Χαιρετισμός του Προέδρου του Συνεδρίου Καθ. Η. Μπρούντζου στο Πρόγραμμα)

12o_sinedrio_04_06_2022

Προηγούμενα Συνέδρια