Η επεμβατική ακτινολογία αποτελεί εξειδίκευση της ακτινολογίας που χρησιμοποιεί τις απεικονιστικές μεθόδους όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για τη θεραπεία πολλών παθήσεων.

ΦΕΚ

Δείτε το PDF
Περισσότερα

CVIR

Δείτε την ιστοσελίδα

Περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Περισσότερα

IR CURRICULLUM & SYLLABUS

Δείτε το PDF

Περισσότερα

IR PATIENT SAFETY CHECKLIST

Δείτε το PDF

Περισσότερα

MT 2020: MECHANICAL THROMBECTOMY FOR ACUTE STROKE

Δείτε το PDF

Περισσότερα

Τεχνικές Επεμβατικής Ακτινολογίας

Οι ελάχιστα τραυματικές, διαδερμικές τεχνικές της Επεμβατικής Ακτινολογίας έχουν αντικαταστήσει χειρουργικές επεμβάσεις, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη νοσηλεία.