Η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας ιδρύθηκε το 1989 από Έλληνες Ακτινολόγους που εφάρμοζαν τις τεχνικές της Επεμβατικής Ακτινολογίας στη καθημερινή κλινική πράξη.

Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας (CardiovascularandInterventionalRadiologicalSocietyofEurope-CIRSE) και 111 από τα 147 μέλη της είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.

Το 2012 δημοσιεύτηκε ΦΕΚ που ορίζει την Επεμβατική Ακτινολογία ως ξεχωριστή εξειδίκευση με πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικά κέντρα και αναγνωρισμένους επεμβατικούς ακτινολόγους.

Από την αρχή της ιδρύσεώς της με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Δ. Κελέκη μέχρι σήμερα, έχει σκοπό την προώθηση όλων των τομέων της Επεμβατικής Ακτινολογίας και την παροχή δυνατότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και άσκησης σε επεμβατικές τεχνικές. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την οργάνωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του Πανελληνίου Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων πάνω σε εξειδικευμένα θέματα της Επεμβατικής Ακτινολογίας, την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των υγειονομικών αρχών και του κοινού στα αντικείμενά της, αλλά και την εφαρμογή της εξειδίκευσης όπως προέκυψε με το ΦΕΚ του 2012.

Το 2017 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας και εναρμονίστηκε με τα σύγχρονα καταστατικά των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών.

Τα μέλη της Εταιρείας συμμετέχουν με ομιλίες και εργασίες τόσο στο Ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας (CIRSE) όσο και στα Επιστημονικά συνέδρια άλλων Επιστημονικών Εταιρειών στον Ελληνικό χώρο.

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος: ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταμίας ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ

Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ