Τι είναι ο εμβολισμός για μετα-τραυματική αιμορραγία;
Εμβολισμός μετατραυματικής αιμορραγίας  γίνεται για να σταματήσει η αιμορραγία που προκαλείται από τραυματικές κακώσεις. Η διαδικασία χρησιμοποιεί υλικά για να αποφράξει τα προσβεβλημένα αγγεία και έτσι σταματά την αιμορραγία. Ατυχήματα μπορεί να οδηγήσουν σε μαζική καταστροφή των οργάνων με επακόλουθη απειλητική για τη ζωή αιμορραγία. Εάν ένας ασθενής αιμορραγεί σοβαρά και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις επιλογές θεραπείας πρώτης γραμμής, αυτή η ελάχιστα επεμβατική διαδικασία μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία γρήγορα και χωρίς την ανάγκη να εκτελεστεί ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

 

Πώς λειτουργεί η διαδικασία;
Η διαδικασία έχει ως στόχο να σταματήσει τη ροή του αίματος στα αιμορραγούντα, αγγεία με παράλληλη διατήρηση της ροής του αίματος προς τα περιβάλλοντα αγγεία και όργανα.
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει ένα σωλήνα 2-3 mm σε ένα αιμοφόρο αγγείο στη βουβωνική χώρα και θα οδηγήσει το σωλήνα υπό απεικονιστική καθοδήγηση στο αιμορραγούν αγγείο ή αγγεία. Στη συνέχεια θα τοποθετήσει μικρά σωματίδια ρητίνης (μικροσωματίδια), κόλλα ή μικρά μεταλλικά σπιράλ (σπειράματα) στην αιμορραγία ή τα αγγεία. Αυτό αναγκάζει το αγγείο ή αγγεία να βουλώσουν και έτσι σταματά η αιμορραγία.

 

Γιατί να  εκτελεστεί;
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η θεραπεία της μετατραυματικής αιμορραγίας. Αν χάσει πάρα πολύ αίμα, ο ασθενής μπορεί να μεταπέσει σε σοκ, το οποίο είναι απειλητική κατάσταση για τη ζωή. Είναι επίσης δυνατό να σχηματιστούν μεγάλα  αιματώματα που θα μπορούσαν να συμπιέσουν άλλα όργανα ή μυς.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Στους μικρού βαθμού κινδύνους συμπεριλαμβάνονται οι μώλωπες στη βουβωνική χώρα. Στους πιο σημαντικούς κινδύνους συμπεριλαμβάνονται η διαφυγή των μικροσωματιδίων ή των σπειραμάτων σε άλλες περιοχές του σώματός με αποτέλεσμα τον εμβολισμό άλλων αρτηριών.

 

Βιβλιογραφία:
1. Nolan T, Phan H, Hardy AH, Khanna P, Dong P. Bullet embolization: multidisciplinary approach by interventional radiology and surgery. Semin Intervent Radiol. 2012 Sep; 29(3):192-6.
2. van der Wilden GM, Velmahos GC, Joseph DK, Jacobs L, Debusk MG, Adams CA, Gross R, Burkott B, Agarwal S, Maung AA, Johnson DC, Gates J, Kelly E, Michaud Y, Charash WE, Winchell RJ, Desjardins SE, Rosenblatt MS, Gupta S, Gaeta M, Chang Y, de Moya MA. Successful nonoperative management of the most severe blunt renal injuries: a multicenter study of the research consortium of New England centers for trauma. JAMA Surg. 2013 Oct 1; 148(10):924-31.