Τι είναι η θρομβόλυση;
Η θρομβόλυση είναι μια επέμβαση η οποία χρησιμοποιεί φαρμακευτική θεραπεία για να διαλυθεί ένας θρόμβος αίματος. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην θρομβόλυση ονομάζονται θρομβολυτικοί παράγοντες.

Η θρομβόλυση είναι μια από τις πιο κοινές θεραπείες  για την αντιμετώπιση θρόμβου στα κάτω άκρα, ο οποίος προκαλεί την οξεία ισχαιμία τους (περιορισμένη ροή αίματος στο προσβεβλημένο άκρο) που επιφέρει πόνο στην πάσχουσα περιοχή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία θρόμβων αίματος σε όργανα, όπως το ήπαρ ή τους νεφρούς, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της περιορισμένης ροής του αίματος στο λεπτό έντερο που οφείλεται σε φλεγμονή ή τραυματισμό, για μαζική πνευμονική εμβολή (ένας θρόμβος αίματος στην κύρια αρτηρία του πνεύμονα) ή για εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο.

 

Πώς γίνεται η επέμβαση;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει ένα πλαστικό σωλήνα 3 mm (ονομάζεται θηκάρι) στη βάση του κρανίου ή στη βουβωνική χώρα και θα καθοδηγήσει τον σωλήνα στο θρόμβο αίματος. Η θρομβόλυση εκτελείται με τη χρήση φαρμάκων που εμποδίζουν την επέκταση του θρόμβου αίματος (γνωστά ως λυτικές ουσίες), τα οποία χορηγούνται μέσω ενός καθετήρα εντός του θρόμβου. Οι καθετήρες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη θεραπεία φέρουν πολλές μικροσκοπικές οπές. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των λυτικών ουσιών μπορεί να γίνεται σε όλο το μήκος του καθετήρα και να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα.

 

Γιατί να επιλέξω αυτή την επέμβαση / θεραπεία;
Η Θρομβόλυση πραγματοποιείται για την απομάκρυνση του θρόμβου αίματος και να για αποτραπεί μόνιμη απόφραξη της φλέβας ή της αρτηρίας που επιφέρει περιορισμό της ροής του αίματος σε ένα άκρο ή όργανο. Η περιορισμένη ροή αίματος οδηγεί σε οξέα συμπτώματα πόνου, έλλειψη παλμού, ωχρότητα, παραισθησία (όταν ένα σκέλος «αποκοιμιέται») και παράλυση, καθώς και το ενδεχόμενο μόνιμης επιπλοκής όπως νέκρωση ιστού (το θάνατο των κυτταρικών ιστών του σώματός σας).
Ενδεχομένως θα χρειαστείτε φαρμακευτική αγωγή  για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στο αίμα, καθώς και θρομβεκτομή:  για το λόγο αυτό θα βρίσκεστε υπό στενή παρακολούθηση για 24-48 ώρες με αρκετούς αγγειογραφικούς επανελέγχους.
Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε θεραπεία για την υποκείμενη πάθηση που προκάλεσε το θρόμβο, η οποία μπορεί να είναι μία διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή ένας μικρός θρόμβος αίματος που προκαλείται από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Στους ελάσσονες κινδύνους περιλαμβάνονται μώλωπες στο σημείο της παρακέντησης στο λαιμό ή τη βουβωνική σας χώρα, ή στο πάσχον μέλος.
Μείζονες κίνδυνοι τείνουν να παρουσιάζονται  λόγω των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, όπως ο κίνδυνος να ταξιδέψει ο θρόμβος αίματος  βαθύτερα στην αρτηρία ή φλέβα ή να προκληθεί τραυματισμός στην προσβεβλημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να αιμορραγήσει στο κρανίο λόγω της θρομβόλυσης – εάν συμβεί αυτό, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί αμέσως.