Τι είναι προ-εγχειρητική σήμανση όγκου;
Η προ-εγχειρητική σήμανση όγκου είναι η τοποθέτηση ειδικών δεικτών, όπως σύρματα με γάντζο και σπειράματα εντός του όγκου υπό απεικονιστική καθοδήγηση.  Η επισήμανση όγκου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έναν χρωστικό παράγοντα που θα βοηθήσει στην οπτική ανάδειξη της βλάβης.

Η προ-εγχειρητική σήμανση όγκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους χειρουργούς στην αφαίρεση του καρκινικού ιστού, ορίζοντας με σαφήνεια τα όρια του όγκου. Αυτό θα επιτρέψει σε ένα χειρουργό, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης, να δει και να ψηλαφίσει τα όρια του όγκου. Αυτό σημαίνει ότι ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ιστού που περιβάλλει τον όγκο, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις για αφαίρεση επιπλέον ιστού. Μια τεχνική απεικόνισης, όπως η μαστογραφία, ή η Αξονική Τομογραφία (CT), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση του όγκου.

 

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;
Η προ-εγχειρητική σήμανση όγκου χρησιμοποιείται κυρίως για όγκους στο στήθος και τον πνεύμονα. Υπάρχουν διάφορα υλικά σήμανσης όγκων. Ο κύριος σκοπός αυτών των υλικών είναι να ανευρεθεί εύκολα η βλάβη-στόχος.

Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισαγάγει τα υλικά εντός της βλάβης που τον ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας μια βελόνα παρακέντησης που τοποθετείται δια μέσου του δέρματος με την ακτινολογική καθοδήγηση. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος σήμανσης αλλαγών  στο μαστό που δεν μπορούν να φανούν ή να ψηλαφηθούν, είναι η χρήση ειδικών συρμάτων με γάντζο τα οποία «αγκυροβολούνται» στην επιλεγμένη περιοχή του μαστού.

Για να επιβεβαιωθεί ότι ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εκτελέσει μια ακτινογραφία του παρασκευάσματος, η οποία θα επιτρέψει επίσης να αξιολογηθούν τα μαρκαρισμένα άκρα του όγκου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προ-εγχειρητικά σπειράματα επισήμανσης των όγκων σε μύες και οστά με την καθοδήγηση Μαγνητικής Τομογραφίας.

 

Γιατί να πραγματοποιηθεί;
Η προ-εγχειρητική σήμανση όγκου χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις βλαβών του μαστού, όπου διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να είμαστε σίγουροι για τα ακριβή όρια του όγκου. Περίπου το ήμισυ των καρκίνων του μαστού στη χειρουργική πρακτική είναι μη-ψηλαφητοί κατά την εξέταση.

Αυτοί οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για θεραπεία διατήρησης του μαστού (BCT). Είναι ζωτικής σημασίας να αφαιρεθεί ο όγκος με το κατάλληλο υγιές όριο, πράγμα που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για νέα  χειρουργική επέμβαση.
Οι σημαντές εντοπισμού μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλα τα μέρη του σώματος. Προσφέρουν τέλεια καθοδήγηση για τον χειρουργό, και τα χειρουργικά αποτελέσματα μπορεί να βελτιωθούν σημαντικά με μειωμένο χρόνο επέμβασης.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Οι διεγχειρητικές επιπλοκές σχετίζονται με την ίδια την τεχνική και περιλαμβάνουν αιμορραγία, μώλωπες, μόλυνση και, εάν ο ασθενής έχει πνευμονικές αλλοιώσεις, πνευμοθώρακα (ανώμαλη συλλογή αέρα στο χώρο μεταξύ του πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος). Μετατόπιση του δείκτη σήμανσης μπορεί επίσης να προκύψει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της προ-εγχειρητικής επισήμανσης και της χειρουργικής επέμβασης. Όλες αυτές οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες.