Τι είναι η ενδαγγειακή θεραπεία της δυσλειτουργούσας φίστουλας ή μοσχεύματος;
Η αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία  είναι μια μη φυσιολογική σύνδεση μεταξύ μιας αρτηρίας και μιας φλέβας, η οποία μερικές φορές δημιουργείται χειρουργικά για να βοηθήσει τη θεραπεία με αιμοκάθαρση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα μόσχευμα εισάγεται ανάμεσα στα δύο αγγεία για να βοηθήσει τη θεραπεία.

Δυστυχώς, μερικές φορές η αναστόμωση θα αποτύχει, κι αυτό είναι γνωστό ως δυσλειτουργία του μοσχεύματος. Εάν συμβεί αυτό, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει ενδαγγειακή θεραπεία. Ο σκοπός αυτής της ελάχιστα επεμβατικής διαδικασίας είναι να εξαλειφθεί η στένωση στην επικοινωνία και να αντιμετωπισθεί κάποιο αίτιο που μπλοκάρει τη λειτουργία του κυκλώματος όπως θρόμβοι αίματος.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εξαρτώνται από τον τύπο της βλάβης και τη θέση του.

 

Πώς γίνεται η επέμβαση;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα αποκτήσει πρόσβαση στην φίστουλα μέσω μιας άμεσης παρακέντησης στην φίστουλα, αν και μπορεί να επιλέξει να εισέλθει μέσα από μια παρακέντηση στην κάμψη του αγκώνα  σας ή στη βουβωνική χώρα. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα επιλέξει το σημείο εισόδου και την τεχνική, ανάλογα με την κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί (όπως στένωση της φίστουλα ή θρόμβος αίματος) και τη θέση της.

Αν έχετε στένωση της φίστουλα, ο επεμβατικός ακτινολόγος μπορεί να εκτελέσει μια τεχνική που ονομάζεται διαδερμική ενδοαγγειακή αγγειοπλαστική (PTA), η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή και διάταση ενός μπαλονιού για να διευρύνει το αγγείο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως αν η φίστουλα αρχίζει να κλείνει και πάλι (επαναστένωση) ή εάν η περιοχή έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο επεμβατικός ακτινολόγος μπορεί να εισάγει ένα σωλήνα με μεταλλικό πλέγμα (stent) μέσα στη φίστουλα. Αυτό λειτουργεί σαν ένας σκελετός και κρατά ανοιχτό το αγγείο με το να υποστηρίζει τα τοιχώματα της φλέβας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στο αίμα, αλλά αυτό εξαρτάται από την PTA, το stent και την κλινική σας κατάσταση.

Εάν έχετε ένα θρόμβο αίματος, αυτός μπορεί να αναρροφηθεί με αρνητική πίεση, ή μηχανικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τον διαλύσουν. Οι συσκευές αυτές εφαρμόζονται μέσα από το θηκάρι εντός του θρόμβου.
Αυτές οι τεχνικές μπορεί να χρειαστεί να ακολουθηθούν από θρομβόλυση με καθετήρα, κατά την οποία το φάρμακο εισάγεται μέσω ενός καθετήρα για να διαλύσει το θρόμβο. Εάν υποβληθείτε σε συνδυασμένη θεραπεία με θρομβεκτομή ή θρομβόλυση, θα πρέπει να βρίσκεστε υπό παρακολούθηση για 24-48 ώρες με επαναλαμβανόμενους αγγειογραφικούς ελέγχους.

 

Γιατί να επιλέξω αυτή τη θεραπεία;
Η ενδαγγειακή θεραπεία για τη δυσλειτουργία της φίστουλα συνιστάται για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση μπλοκαρισμάτων (αποφράξεων) ούτως ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία φίστουλα .
Υπάρχει ένας αριθμός από τεχνικές και εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επεμβατικός ακτινολόγος σας, ανάλογα με το πρόβλημα. Αν έχετε στένωση, η καλύτερη θεραπευτική επιλογή είναι ένα μπαλόνι το οποίο μπορεί να εισαχθεί και να φουσκωθεί απαλά, ενώ αν έχετε θρόμβο αίματος, ο συνδυασμός θρομβεκτομής, θρομβόλυσης και φαρμακευτικής αγωγής για την πρόληψη της πήξης του αίματος, μπορεί να σας συστηθεί.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Στους μικρούς κινδύνους περιλαμβάνονται  μώλωπες στο σημείο της παρακέντησης στο λαιμό ή τη βουβωνική χώρα σας ή στο προσβεβλημένο μέλος. Στους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνεται τραυματισμός στο τοίχωμα του αιμοφόρου αγγείου, ο οποίος μπορεί να συμβεί εάν οι συσκευές χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα. Είναι πιθανό να αιμορραγήσετε αν υποβληθείτε σε  θρομβόλυση.