Τι είναι ο εμβολισμός αιμόπτυσης;
Η αιμόπτυση είναι ο ιατρικός όρος για τον βήχα με αίμα ή αιματηρή βλέννα από τους πνεύμονες ή τους αεραγωγούς σας. Μαζική αιμόπτυση ορίζεται ως αποβολή με τον βήχα 200-600 ml αίματος εντός 24 ώρου ή και λιγότερο. Τα αίτια της αιμόπτυσης περιλαμβάνουν αμβλύ τραύμα, λοιμώξεις, όγκους και βλάβες στον πνεύμονα.
Ο εμβολισμός της αιμόπτυσης  είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία η οποία σκόπιμα μπλοκάρει το αιμορραγέν αγγείο, όπως οι βρογχικές αρτηρίες ή οι πνευμονικές φλέβες.

Πώς  γίνεται η διαδικασία;
Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να σταματήσει η ροή του αίματος στις φλέβες που προκαλούν την αιμόπτυση παράλληλα διατηρώντας τη ροή του αίματος στον περιβάλλοντα χώρο.
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει ένα σωλήνα 2-3 mm στη βουβωνική χώρα σας και θα τον καθοδηγήσει υπό απεικόνιση στο πληγέν αιμοφόρο αγγείο. Μικρά σωματίδια ρητίνης (μικροσωματίδια) ή μικρά μεταλλικά σπιράλ (σπειράματα) θα εισαχθούν στο αιμορραγούν αγγείο ή αγγεία. Αυτό αναγκάζει το αγγείο ή αγγεία να αποφραχθούν και έτσι σταματά η αιμορραγία.

Γιατί να εκτελεστεί;
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να θεραπευθεί η αιμόπτυση. Αν χάσει πάρα πολύ αίμα, ο ασθενής μπορεί να περάσει σε σοκ, το οποίο είναι κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος πνιγμού  εάν ο ασθενής εισπνεύσει πάρα πολύ αίμα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Μικροί κίνδυνοι περιλαμβάνουν μώλωπες στη βουβωνική χώρα. Πιο σημαντικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν την πιθανότητα ότι τα μικροσωματίδια ή οι σπείρες να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές του σώματος και να μπλοκάρουν άλλους αρτηριακούς κλάδους.

Βιβλιογραφία:
1. Lorenz J, Sheth D, Patel J. Bronchial artery embolization. Semin Intervent Radiol. 2012 Sep; 29(3):155-60.
2. Hurt K, Bilton D. Haemoptysis: diagnosis and treatment. Acute Med. 2012; 11(1):39-45. Review.