Τι είναι απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική παροχέτευση;
Η απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική παροχέτευση πρόκειται για  διαδικασία κατά  την οποία,  με την χρήση ενός καθετήρα (ένας λεπτός σωλήνας) επιτυγχάνουμε την αποστράγγιση ενός αποστήματος ή μιας συλλογής υγρού ή αέρα υπό απεικονιστική καθοδήγηση. Ο επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει ένα εύκαμπτο καθετήρα μέσω μιας μικρής τομής στο δέρμα και καθοδηγεί τον καθετήρα στη συλλογή υγρού ή αέρα. Το υγρό ή ο αέρας στη συνέχεια συλλέγεται σε ένα σάκκο αποστράγγισης.
Καθετήρες αποστραγγίσεως είναι διαθέσιμοι σε μια ποικιλία μεγεθών, σχημάτων και τύπων. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα επιλέξει τον καθετήρα σύμφωνα με τον τύπο του υλικού προς  παροχέτευση, μεταξύ άλλων παραγόντων.

 

Πώς γίνεται η διαδικασία;
Αν είστε σε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που εμποδίζει την πήξη του αίματος, θα σταματήσετε να παίρνετε αυτή την αγωγή πριν από τη διαδικασία, αν είναι δυνατόν.
Θα πρέπει να μην φάτε τίποτα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Μπορεί να σας ζητηθεί να αποφύγετε λήψη  τροφής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την παρακέντηση και τη δυσκολία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Πριν από τη διαδικασία αυτή, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα τοποθετήσει συνήθως μια βελόνα στη φλέβα σας για να διευκολύνει την χορήγηση φαρμάκων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Οι περισσότερες διαδικασίες αποχέτευσης πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία ή και καταστολή, έτσι θα είστε σε εγρήγορση, αλλά δεν θα αισθάνεστε πόνο. Μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε αντιβιοτικά εκ των προτέρων για τη μείωση του κινδύνου λοίμωξης, αλλά αυτό είναι μη σύνηθες. Θα ξαπλώσετε για τη διαδικασία – η ακριβής θέση που θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε εξαρτάται από την οδό πρόσβασης που ο επεμβατικός ακτινολόγος θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει με ασφάλεια την περιοχή.
Σύμφωνα με τη θέση της συλλογής υγρού/αέρα ή του αποστήματος, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα επιλέξει μια τεχνική απεικόνισης, όπως το υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία ή ακτινοσκόπηση.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα αποστειρωμένο και ασφαλές περιβάλλον. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα χρησιμοποιήσει μια άμεση παρακέντηση προκειμένου να τοποθετήσει μια βελόνα που ονομάζεται Trokar.
Η διαδερμική παροχέτευση μπορεί να εκτελεστεί ως διαδικασία σε εσωτερικό ή εξωτερικό ασθενή. Το σημείο της παρακέντησης και τα ζωτικά σημεία σας, θα πρέπει να παρακολουθούνται για 4-6 ώρες. Θα αντιμετωπίσετε κάποια ήπια δυσφορία γύρω από το σημείο της παρακέντησης κατά τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα σας παρακολουθήσει περιοδικά χρησιμοποιώντας απεικόνιση για να επιβεβαιώσει ότι το απόστημα ή η συλλογή υγρού  έχει παρέλθει.

 

Γιατί να εκτελεστεί;
Η διαδερμική παροχέτευση συνιστάται για τη θεραπεία συλλογών υγρού ή αέρα  που παράγουν συμπτώματα (όπως ο πνευμοθώρακας, ο οποίος είναι συλλογή αέρα ή αερίου στο διάκενο μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και των πνευμόνων). Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες συλλογές υγρού με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής και είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποστράγγισης αποστημάτων.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για σας αν πάσχετε από κάποια διαταραχή της πήξης του αίματος ή αν ο επεμβατικός ακτινολόγος δεν μπορεί να βρει μια ασφαλή διαδρομή για την πρόσβαση του καθετήρα.
Οι διαδερμικές επεμβάσεις αποστράγγισης θεραπεύουν  συλλογές υγρού/αέρα που έχουν μολυνθεί σε πάνω από 80% των ασθενών, αν και σημειώνεται αποτυχία στο 5-10% των ασθενών.
Λόγω του μεγάλου εύρους των τύπων των μη μολυσμένων συλλογών, το ποσοστό επιτυχίας της παροχέτευσης για μη μολυσμένες συλλογές είναι εξαιρετικά μεταβλητό.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαδικασία. Μείζονες επιπλοκές περιλαμβάνουν την βακτηριαιμία (την παρουσία βακτηρίων στο αίμα, η οποία λαμβάνει χώρα σε 2-5% των περιπτώσεων) και το σηπτικό σοκ (που προκαλείται από σοβαρή λοίμωξη και σήψη, η οποία εμφανίζεται στο 1-2% των περιπτώσεων). Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας και επιμόλυνσης (μόλυνση μιας στείρας συλλογής υγρού, μετά από προηγούμενη λοίμωξη).

 

Βιβλιογραφία:
1. Bakal CW, Sacks D, Burke DR, Cardella JF, Chopra PS, Dawson SL, Drooz AT, Freeman N, Meranze SG, Van Moore A Jr, Palestrant AM, Roberts AC, Spies JB, Stein EJ, Towbin R; Society of Cardiovascular and Interventional Radiology Standards of Practice Committee. Quality improvement guidelines for adult percutaneous abscess and fluid drainage. J Vasc Intervent Radiol 1995; 6:68-90.
2. Silverman SG, Mueller PR, Saini S, et al. Thoracic empyema: management with image-guided catheter drainage. Radiology 1988; 169:5-9.
3. Van Sonnenberg E, D’Agostino HB, Casola G, et al. Lung abscess: CT-guided drainage. Radiology 1991; 178:347-351.