Τι είναι η επανασυριγγοποίηση φλέβας;
Οι θρόμβοι αίματος που σχηματίζονται στο εσωτερικό της φλέβας μπορεί να βλάψουν τις φλεβικές βαλβίδες και να προκαλέσουν χρόνια απόφραξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια υψηλή πίεση στο εσωτερικό της φλέβας, με αποτέλεσμα τη διόγκωση της, την ανεπαρκή οξυγόνωση των ιστών και την εξέλκωση του δέρματος. Η επαναφορά της ροής του αίματος σε ένα αποφραγμένο τμήμα της φλέβας ονομάζεται  επανασυριγγοποίηση.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;
Η επανασυριγγοποίηση της φλέβας περιλαμβάνει την διοχέτευση φαρμάκων στην περιοχή για να διαλύσουν τους θρόμβους του αίματος και να διατηρηθεί η λειτουργία των φλεβικών βαλβίδων.

Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει ένα θηκάρι (ένα μεγάλο πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 2-3 mm) μέσα σε μία φλέβα στο λαιμό ή τη βουβωνική χώρα σας, και στη συνέχεια θα το καθοδηγήσει, με τη βοήθεια απεικόνισης, στην απόφραξη της φλέβας. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα διοχετεύσει συγκεκριμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση θρόμβων (ονομάζονται ινωδολυτικές ουσίες) εντός του θρόμβου μέσω ενός καθετήρα (λεπτού σωλήνα).

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να υποβληθείτε σε αντιπηκτική θεραπεία, καθώς και σε μια διαδικασία που ονομάζεται θρομβεκτομή, ώστε η θεραπείας να είναι επιτυχής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα σε απεικονιστικές εξετάσεις, κατά τις πρώτες 24-48 ώρες.

Γιατί να επιλέξω αυτή τη θεραπεία;
Η μόνιμη απόφραξη του αγγείου ενός άκρου ή οργάνου οδηγεί σε διάφορα οξέα συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν πόνο, αδύναμο ή ανύπαρκτο παλμό, ωχρότητα, παραισθησία («καρφίτσες και βελόνες») και παράλυση. Μακροπρόθεσμα, μπορεί να προκαλέσει μόνιμες επιπλοκές, όπως νέκρωση του ιστού (πρόωρο θάνατο των κυττάρων).
Θα πρέπει επίσης να λάβετε θεραπεία για την υποκείμενη νόσο που προκάλεσε το θρόμβο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Στους ελάσσονες κινδύνους συγκαταλέγονται μώλωπες στο σημείο της παρακέντησης ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Μείζονες κίνδυνοι που προκαλούνται από το μηχανικό χειρισμό της αποφραγμένης φλέβας περιλαμβάνουν μετακίνηση του θρόμβου κεντρικότερα ή τραυματισμό στο τοίχωμα του αγγείου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επέμβαση μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία μέσα στο κρανίο, περίπτωση στην οποία η θεραπεία πρέπει να διακοπεί αμέσως.