Τι είναι το ανεύρυσμα;
Το ανεύρυσμα είναι μια εντοπισμένη διόγκωση σε μια αρτηρία οφειλόμενη σε λέπτυνση, η οποία είναι το αποτέλεσμα αθηροσκλήρωσης ή λοίμωξης ή τραυματισμού του αρτηριακού τοιχώματος. Ένα περιφερικό ανεύρυσμα είναι ένα ανεύρυσμα, που δεν εντοπίζεται στην αορτή. Συνήθως εμφανίζεται στην ιγνυακή αρτηρία στο πόδι, εάν και μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές.

Πως δουλεύει η διαδικασία;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα προσεγγίσει στην προσβεβλημένη περιοχή, εισάγοντας τις συσκευές για την διαδικασία από την αρτηρία στην βουβωνική περιοχή, και με απεικονιστική καθοδήγηση θα μετακινήσει τις συσκευές στο ανεύρυσμα. Παρόλα αυτά μπορεί να χρειαστεί  χειρουργείο για να αποκαλυφθεί η απαιτούμενη αρτηρία. Υπάρχουν μια σειρά από επιλογές θεραπείας – η θεραπεία, που θα επιλεχθεί, εξαρτάται από την τοποθεσία και το σχήμα του ανευρύσματος.
Μία πιθανή επιλογή για ενδαγγειακή θεραπεία περιφερικής αρτηρίας είναι η χρήση μοσχεύματος stent για να καλυφθεί η περιοχή, που επηρεάζεται από το ανεύρυσμα. Εναλλακτικά, ο εσωτερικός χώρος του ανευρύσματος μπορεί να γεμίσει με εμβολικό υλικό (μικρά σπειράματα ή κόλλα), το οποίο εμποδίζει την ροή αίματος στο ανεύρυσμα.

Γιατί να πραγματοποιηθεί;
Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα ανευρύσματα, γιατί μπορούν να ραγούν και να προκαλέσουν σοβαρή αιμορραγία. Θρόμβοι μπορούν να σχηματιστούν στο εσωτερικό του ανευρύσματος και να μετακινηθούν, εμποδίζοντας ή περιορίζοντας την αιματική ροή. Τα ανευρύσματα μπορούν επίσης να πιέσουν νεύρα και φλέβες, οδηγώντας σε πόνο, μούδιασμα και αδυναμία.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών στο σημείο εισόδου της διαδικασίας, περιλαμβάνοντας αιμορραγία, άλλο ανεύρυσμα και πιθανώς τραυματισμό νεύρου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ίσως εκτοπιστούν και αποφράξουν άλλες αρτηρίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Uberoi R, Tsetis D, Shrivastava V, Morgan R, Belli AM. Standard of practice for the interventional management of isolated iliac artery aneurysms. Cardiovasc Intervent Radiol 2011; 34:3-13.