Τι είναι ο διαχωρισμός της Αορτής

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματός μας. Ο αορτικός διαχωρισμός συμβαίνει όταν τα στρώματα του τοιχώματος της χωρίζονται λόγω ενός σκισίματος (σημείο εισόδου) στην  εσωτερική πλευρά του τοιχώματος.

Το τοίχωματης αορτής χωρίζεται σε αυλούς (κανάλια) , έναν αληθή αυλό που σημαίνει τον αρχικό αυλό και έναν ψευδή αυλό, ο οποίος πορεύεται στο τοίχωμα της αορτής. Αν στον ψευδή αυλό υπάρχει αυξημένη αρτηριακή πίεση, τότε ο αληθής αυλός συμπιέζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ροής αίματος στα όργανα, και σταδιακά οδηγεί σε ανεπάρκεια ή και απώλεια λειτουργίας των οργάνων, ενώ συνυπάρχει και μειωμένη ροή αίματος προς τα κάτω άκρα.

Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία διάταση της θωρακικής αορτής , με πιθανή ρήξη.

Ποιος είναι ο σκοπός  της επέμβασης

Η εμφύτευση ενδομοσχεύματος (stent graft) συνήθως πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος θα χρειαστεί μια χειρουργική τομή για την αποκάλυψη μιας αρτηρίας (συνήθως μια εκ των μηριαίων αρτηριών) στο ύψος των μηροβουβωνικών περιοχών για τη διενέργεια της επέμβασης.. Στη συνέχεια θα προωθήσουν ένα καθετήρα αγγειογραφίας διαμέσω μιας αρτηρίας σε ένα από τα δύο άνω άκρα για την έγχυση σκιαγραφικού και τη διενέργεια αγγειογραφίας πριν και μετά την εμφύτευση του ενδομοσχεύματος. (stent graft).

Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος θα προωθήσει ένα ειδικό οδηγό ΄συρμα στο αορτικό τόξο του ασθενούς και δια τουσ ύρματος θα προωθήσει το ενδομόσχευμα ώστε να καλύψει το σημείο εισόδου (tear) στην εσωτερική πλευρά του τοιχώματος της αορτής . Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ο αληθής αυλός από τη διάταση του ψευδούς αυλού.

Σε δύσκολα, κρίσιμες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και συμπληρωματική εμφύτευση μοσχεύματος για την αποφυγή του περιορισμού της αιματικής ροής..
Α ν η εμφύτευση του ενδομοσχεύματος δεν καταφέρει να αποφορτίσει τον ψευδή αυλό τότε είναι πιθανό να απαιτηθεί μια συμπληρωματική διαδικασία που αποκαλείται παραθυροποίηση (fenestration) του ιστίου του ενδοθηλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια οπή στη μεμβράνη μεταξύ αληθούς και ψευδούς αυλού για να εξισορροπηθούν οι πιέσεις στους δύο αυλούς.

Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος θα δημιουργήσει μια επικοινωνία μεταξύ των αυλών με τη χρήση μιας βελόνας και ακολούθως θα προωθήσει ένα σύρμα δια του σημείου της παρακέντησης. Ακολούθως θα διευρύνουν το σημείο παρακέντησης με τη χρήση ενός λεπτού μπαλονιού και ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να εμφυτεύσουν και ένα μεταλλικό νάρθηκα (stent) για να μείνει ανοικτή η επικοινωνία.

Σκοπός της επέμβασης
Ο σκοπός της επέμβασης είναι να αποκατασταθεί το εύρος του αληθούς αυλού , με παράλληλη αύξηση της αιματικής ροής προς τα ζωτικά όργανα και τα κάτω άκρα. Επίσης η επέμβαση έχει σκοπό να σταθεροποιήσει την πίεση και τη ροή αίματος στην περιοχή προστατεύοντας την αορτή από το να γίνει ανευρυσματική.

Πιθανοί κίνδυνοι.
Ανάλογα με τη θέση του σκισίματος στην εσωτερική πλευρά του τοιχώματος της αορτής μπορεί να είναι απαραίτητο η εμφύτευση του ενδομοσχεύματος από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο σε σημείο που να καλύπτει την έκφυση μιας αρτηρίας  στο θώρακα του ασθενούς , που να οδηγήσει σε μειωμένη ροή αίματος στο αριστερό άνω άκρο.  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια αδυναμία του αριστερού άνω άκρου , ζάλη και ισχαιμικές βλάβες στον εγκέφαλο. Αν συμβούν τέτοιες επιπλοκές θα χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση για τη βελτίωση της αιματικής ροής  στην αρτηρία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να διαχωρίσει κανείς τον ψευδή αυλό, με αποτέλεσμα να απαιτείται άλλου είδους αντιμετώπιση. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την κακή  τοποθέτηση του μοσχεύματος και την ρήξη της αρτηρίας που χρησιμοποιείται ως πύλη εισόδου , αλλά αυτού του είδους οι κίνδυνοι είναι γενικά σπάνιοι.

Βιβλιογραφία
1. Fanelli F, Dake MD. Standard of practice for the endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms and type B dissections. Cardiovasc Intervent Radiol 2009; 32:849-860.