Τι είναι η ενδαγγειακή αντιμετώπιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου;
Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η μη χειρουργική αντιμετώπιση της αιφνίδιας απώλειας  της εγκεφαλικής λειτουργίας που προκαλείται από θρόμβωση. Για την αντιμετώπιση χρησιμοποιούνται μικροκαθετήρες (μικροί ακτινοσκιεροί σωλήνες) , οι οποίοι εισέρχονται εντός του θρόμβου διαμέσου ενός αγγείου της βουβωνικής χώρας ή του άνω άκρου. Ο θρόμβος αφαιρείται από το αγγείο. Η ανωτέρω διαδικασία ονομάζεται θρομβεκτομή. Αν ο θρόμβος δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί, λύεται χορηγώντας φάρμακα μέσω του καθετήρα. Η ανωτέρω διαδικασία ονομάζεται θρομβόλυση.
Ποια είναι η διαδικασία;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει έναν καθετήρα σε μια αρτηρία του άνω άκρου ή της βουβωνικής χώρας και τον μετακινήσει ως το σημείο της θρόμβωσης, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ο θρόμβος αφαιρείται  με μια διαδικασία που ονομάζεται θρομβεκτομή. Αυτό γίνεται  είτε με παγίδευση του θρόμβου εντός ενός stent που στη συνέχεια αφαιρείται μαζί με το θρόμβο, είτε με αναρρόφηση του θρόμβου μέσω του καθετήρα. Αν ο θρόμβος δεν μπορεί να αφαιρεθεί , ένα φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί διαμέσου του καθετήρα προκειμένου  να προκαλέσει τη λύση αυτού. Αν ο αυλός του αγγείου είναι πολύ στενός, ένας καθετήρας με μπαλόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε το αγγείο να ανακτήσει το αρχικό του εύρος. Η ανωτέρω διαδικασία ονομάζεται αγγειοπλαστική. Στη συνέχεια , ένας μεταλλικός νάρθηκας εισάγεται για να διατηρήθει το εύρος του αγγείου.
Για ποιους λόγους πρέπει να γίνει;
Η διαδικασία αυτή είναι ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης  περιπτώσεων ασθενών με ισχαιμικού τύπου αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που δεν είναι κατάλληλοι ή δεν έχουν ανταποκριθεί στη θρομβόλυση.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Η εισαγωγή καθετήρων και οδηγών συρμάτων σε αρτηρίες του εγκεφάλου ενέχει ένα χαμηλό αλλά απόλυτο κίνδυνο αιμορραγίας ή μετακίνησης θρόμβων σε υγιείς περιοχές του εγκεφάλου. Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση δεν προτείνεται σε ασθενείς που προσέρχονται καθυστερημένα στο νοσοκομείο , γιατί ο κίνδυνος των επιπλοκών είναι υψηλότερος.

Bιβλιογραφία
1. Sacks D, Black CM, Cognard C, Connors JJ 3rd, Frei D, Gupta R, Jovin TG, Kluck B, Meyers PM, Murphy KJ, Ramee S, Rufenacht DA, Bernadette Stallmeyer MJ, Vorwerk D. Multisociety consensus quality improvement guidelines for intraarterial catheter-directed treatment of acute ischemic stroke, from the American Society of Neuroradiology, Canadian Interventional Radiology Association, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of NeuroInterventional Surgery, European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy, and Society of Vascular and Interventional Neurology. J Vasc Interv Radiol. 2013 Feb; 24(2):151-63.