Τι είναι η απεικονιστικά καθοδηγούμενη ανάκτηση ξένου σώματος;
Ανάκτηση ξένου σώματος είναι η απομάκρυνση, ανάκτηση ή καθοδήγηση ενός αντικειμένου που έχει εισαχθεί εξωτερικά χρησιμοποιώντας απεικονιστική καθοδήγηση. Ξένα σώματα είναι τα αντικείμενα που προέρχονται έξω από το σώμα και είναι συνήθως αποτέλεσμα άλλων ιατρικών πράξεων, όπως ενδοαγγειακές (στις αρτηρίες ή φλέβες) συσκευές που έχουν σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, έχουν βρεθεί εκτός θέσης ή τοποθετήθηκαν σε λάθος περιοχή. Ξένα σώματα μπορεί επίσης να ανευρεθούν εκτός των αγγείων, όπως στα χοληφόρα ή το ουροποιητικό αλλά και σε μαλακούς ιστούς.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;
Αν λαμβάνετε οποιοδήποτε φάρμακο που εμποδίζει την πήξη του αίματος, θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν να σταματήσετε να το παίρνετε πριν από την επέμβαση.
Δεν πρέπει να έχετε φάει τίποτα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μια βελόνα θα τοποθετηθεί σε μία από τις φλέβες σας για να διευκολύνει την πρόσβαση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το ιατρικό προσωπικό θα σας παρακολουθεί καθ ‘όλη τη διαδικασία.
Η τεχνική που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το αν η επέμβαση έχει ως στόχο να αφαιρέσει ή να επανατοποθετήσει το ξένο σώμα, καθώς και από τον τύπο και τη θέση του αντικειμένου.
Υπάρχουν αρκετά συστήματα και συσκευές τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέμβαση. Το πιο κοινό εργαλείο για ενδαγγειακή αφαίρεση είναι μια συσκευή παγίδα που αποτελείται από ένα σύρμα με βρόγχο, ένα καθετήρα παγίδευσης, μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του καθετήρα και μια συσκευή που βοηθάει στην κίνηση των συρμάτων. Η συσκευή τοποθετείται σε ένα αιμοφόρο αγγείο για να συλλάβει το ξένο σώμα, το οποίο στη συνέχεια ανακτάται έξω από το σώμα.
Η διαδερμική ανάκτηση ξένου σώματος συνήθως εκτελείται ως μια διαδικασία εσωτερικού ασθενή. Η θέση της παρακέντησης και των ζωτικών σημείων σας, θα πρέπει να παρακολουθούνται για τις πρώτες 4-6 ώρες μετά την επέμβαση.

Γιατί να εκτελεστεί;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συστηθεί η διαδερμική ανάκτηση ξένου σώματος.
Υπάρχει μια σειρά από κινδύνους που συνδέονται με ξένα σώματα, συμπεριλαμβανομένων των σηπτικών επιπλοκών που οφείλονται σε βακτήρια στο ξένο σώμα, καθώς και ο κίνδυνος από εξαρθρωμένα stents και πηνία που μπορεί να προκαλέσουν θρόμβους και να περιορίσουν τη ροή του αίματος στη φλέβα. Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας και κατακερματισμένα οδηγά σύρματα μπορεί να διαπεράσουν το τοίχωμα της φλέβας, επίσης τα θραύσματα τσιμέντου σε μαλακούς ιστούς μπορεί να είναι επώδυνα.
Αγγειακά ξένα σώματα (στις φλέβες) μπορούν να είναι κατακερματισμένοι ή κακώς τοποθετημένοι κεντρικοί  φλεβικοί καθετήρες ή φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας, ένας αρτηριακός καθετήρας ή οδηγό σύρμα, ή αρτηριακό στεντ εκτός θέσεως ή εμβολικά υλικά (όπως ένα πηνίο ή βύσμα).
Πιθανά μη αγγειακά ξένα σώματα περιλαμβάνουν stents και καθετήρες ουρητήρων και χοληφόρων, όπως επίσης και θραύσματα τσιμέντου στο μαλακό ιστό.
Η διαδικασία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για σας, εάν έχετε κάποια διαταραχή της πήξης του αίματος.
Το ποσοστό επιτυχούς ανάκτησης ξένου σώματος είναι πολύ υψηλό  – πάνω από 90-95% στις ενδαγγειακές προσπάθειες ανάκτησης. Αν το ξένο σώμα δεν μπορεί να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική ή ο γιατρός σας πιστεύει ότι η ενδαγγειακή ανάκτηση του ξένου σώματος θα είναι πολύ δύσκολη ή πολύ επικίνδυνη, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαδικασία είναι αρκετά μικροί και συνήθως δεν απαιτείται θεραπεία. Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι μώλωπες στη βουβωνική χώρα, καρδιακή αρρυθμία και βλάβη τριγλώχινας βαλβίδας (βαλβίδα στην καρδιά, που έχει χάσει την φυσιολογική υποστήριξη και κινήται προς τη ροή του αίματος).

Βιβλιογραφία
1. Sheth R, Someshwar V, Warawdekar G. Percutaneous retrieval of misplaced intravascular foreign objects with the Dormia basket: an effective solution. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30:48-53.
2. Lawrence PF. Retrieval of iatrogenic intravascular foreign bodies. J Vasc Surg 2013; 57:276-81.
3. Mitchell WB, Bonn J. Percutaneous retrieval of a Greenfield filter after migration to the left pulmonary artery. J Vasc Interv Radiol 2005; 16(7):1013-7.
4. Fisher RG, Ferreyro R. Evaluation of current techniques for nonsurgical removal of intravascular iatrogenic foreign bodies. AJR Am J Roentgenol 1978; 130(3):541-8.