Τι είναι το σύνδρομο απόφραξης;
Ενίοτε, οι όγκοι μεγαλώνουν και εμποδίζουν την κανονική  ροή  σε διάφορες περιοχές του σώματος, όπως στο χοληφόρο δέντρο, στο πεπτικό σωλήνα, στο αναπνευστικό ή στο ουροποιητικό σύστημα. Αυτή η παρεμπόδιση της ροής  προκαλεί τη συσσώρευση των υγρών στο σώμα. Εάν δε θεραπευτεί, η παρεμπόδιση και η απορρέουσα συσσώρευση υγρών μπορεί να προκαλέσει πόνο, λοίμωξη και ανεπάρκεια οργάνων.
Είναι  διαθέσιμες ορισμένες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις για την ανακούφιση του συνδρόμου απόφραξης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θεραπευτικές αγωγές (που θεραπεύουν την απόφραξη) και οι ανακουφιστικες αγωγές (που μειώνουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απόφραξη). Οι τεχνικές αυτές αποσκοπούν στην παροχέτευση των συλλογών ή στην παράκαμψη του κωλύμματος, επιτρέποντας την φυσιολογική παροχέτευση του υγρού.

Πως διενεργείται;
Η βατότητα του αγγείου μπορεί να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας δύο ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την παροχέτευση του υγρού ή για την προσπέλαση της αλλοίωσης.
Η διαδερμική παροχέτευση αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, κατά την οποία διαμέσου ενός καθετήρα (ενός λεπτού, εύκαμπτου σωλήνα) παροχετεύεται μια συλλογή υγρού ή ένα απόστημα. Διενεργείται υπό απεικονιστική καθοδήγηση; το είδος της απεικόνισης που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το θέση και από τη σύσταση της συλλογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικό αναισθητικό (συνήθως)  ή ολική νάρκωση.
Εναλλακτικά, η ροή εντός του αγγείου μπορεί να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας ελάχιστα επεμβατικές συσκευές. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα οδηγά σύρματα, οι λεπτοί αεροθάλαμοι (που όταν πληρωθούν με αέρα διαστέλλουν την περιοχή)  και οι ενδοπροθέσεις (μεταλλικά  πλέγματα που εισάγονται για να στηρίξουν τα τοιχώματα του αγγείου και για να διασφαλίσουν την βατότητα αυτού). Μόλις προσπελαστεί το κώλυμμα, το υγρό μπορεί να παροχετευτεί φυσιολογικά.

Γιατί να διενεργηθεί;
Αν δεν αντιμετωπιστούν τα κωλύμματα που περιορίζουν τη ροή και προκαλούν επακόλουθη συλλογή οποιασδήποτε σύστασης υγρού,  μπορεί να προκληθεί πόνος, λοίμωξη και ανεπάρκεια του οργάνου.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Οι πιθανές επιπλοκές είναι σπάνιες. Σε ποσοστό της τάξεως του 2-5% είναι δυνατή η εισαγωγή βακτηριδίων εντός της κυκλοφορίας του αίματος. Σε ένα ποσοστό της τάξεως του 1-2% μπορεί να εμφανιστεί σηπτική καταπληξία,  δηλαδή τα όργανα καταρρέουν ως αποτέλεσμα της λοίμωξης ή των βακτηριδίων. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν την αιμορραγία ή την φλεγμονή μίας συλλογής. Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να μετακινηθεί η ενδοπρόθεση  και να προκληθεί εκ νέου  απόφραξη. Σε περίπτωση υποτροπής της απόφραξης είναι αναγκαίες περαιτέρω θεραπείες.

Βιβλιογραφία
1. Society of Cardiovascular and Interventional Radiology Standards of Practice Committee. Quality improvement guidelines for adult percutaneous abscess and fluid drainage. J Vasc Intervent Radiol 1995; 6:68-90.