Τι είναι το stenting?
Το Stenting είναι η τοποθέτηση ενός stent μέσα στο σώμα του ασθενούς. Το stent είναι ένας μεταλλικός νάρθηκας σε μορφή κυλινδρικού πλέγματος το οποίο μπορεί να εισαχθεί σε ένα του σώματος που αποτελεί πέρασμα (για παράδειγμα μια φλέβα) to και ενεργεί σαν ένας σκελετός που κρατάει το πέρασμα ανοικτό. Μπορεί ένας ασθενής να έχει ένδειξη για τοποθέτηση ενός stent σε περίπτωση απόφραξης του οισοφάγου ή του εντέρου που προκαλείται από μια χωροκατακτητική εξεργασία
Συμπτώματα απόφραξης του οισοφάγου, του στομάχου ή του λεπτού εντέρου αποτελούν η αδυναμία πρόσληψης και κατανάλωσης μιας ικανοποιητικής ποσότητας τροφής , ζάλη και τάση για έμμετο. Σε περίπτωση απόφραξης του παχέως εντέρου θα υπάρχξει δυσκοιλιότητα.
Ένα stent μπορεί να να βρεί εφαρμογή στην αντιμετώπιση ενός συριγγίου το οποία αποτελεί μια επικοινωνία μεταξύ του γαστρεντερικού σωλήνα και των οργάνων ή των ιστών πέριξ αυτού.
Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος?
Πριν την επέμβαση, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα χαρτογραφήσει την απόφραξη ή στένωση με τη χρήση ειδικών σκιαγραφικών ουσιών  με την καθοδήγηση των ακτίνων X. Χορηγείται  τοπικό αναισθητικό στο λαιμό του ασθενούς και γίνεται και μια ήπια μέθη για τη διενέργεια της επέμβασης. Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει μια συσκευή που περιέχει ένα σύρμα και έναν καθετήρα διαμέσω του στόματος του ασθενούς μέχρι το σημείο της απόφραξης στον οισοφάγο ή το λεπτό έντερο του ασθενούς. Μόλις το σύρμα φθάσει στο ύψος της στένωσης, ένα μικρό μπαλόνι θα προωθηθεί στο σημείο και θα φουσκωθεί σταδιακά, ώστε αργά αργά να διαταθεί η περιοχή πέριξ της στένωσης/απόφραξης.
Άπαξ και η περιοχή διαταθεί ικανοποιητικά, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εμφυτεύσει το stent ώστε να κρατήσει το στενωμένο σημείο ανοικτό. Ορισμένες φορές απαιτείταικαι δεύτερη διάταση με ένα μπαλόνι για να βοηθηθεί το stent να εκπτυχθεί καλύτερα.
Αν η απόφραξη/στένωση βρίσκεται στο παχύ έντερο, τότε η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί δια του πρωκτού του ασθενούς, αλλά κατά τα λοιπά η διαδικασία παραμένει ίδια.
Αν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ένα συρίγγιο, τότε ένα επικαλυμμένο με μια μεμβράνη stent ,θα εμφυτευθεί στο σημείο του συριγγίου, ώστε να σταματήσει η διαφυγή εντερικού περιεχομένου δια αυτού.

Για ποιο λόγο να γίνει η επέμβαση?
Ο σκοπός του stenting σε αποφράξειςτου οισοφάγου που προκαλούνται από όγκους είναι καθαρά ανακουφιστικός, που σημαίνει ότι η επέμβαση γίνεται για να υφαιθούν τα συμπτώματα ή ο πόνος που προκαλούνται από την απόφραξη. Τα συμπτώματα υποχωρούν μετά την επέμβαση και έτσι ο ασθενής είναι σε θέση να τραφεί ξανά κανονικά.
Σε περίπτωση οξείας απόφραξης του παχέος εντέρου, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να σας προταθεί αυτή η επέμβαση ως μια προσωρινή λύση μέχρι τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έχει με αυτό τον τρόπο το χρόνο να προγραμματίσει την απαραίτητη χειρουργική επέμβαση σε δεύτερο χρόνο και όχι σε επείγουσα φάση. Αν υπάρχει συρίγγιο με αυτή τη μέθοδο το συρίγγιο θα αποκλειστεί από το εντερικόπεριεχόμενο δίνοντας έτσι χρόνο ώστε να ιαθεί σε σύντομο χρόνο.
Ποιοί είναιοι κίνδυνοι?
Ένας από τους κινδύνους είναι η μετανάστευση του stent, δηλαδή να μετατοπιστεί σε άλλο σημείο του σώματος.  Επίσης είναι δυνατό να επανακάμψει η απόφραξη λόγω της επέκτασης του όγκου ή σε περίπτωση που τροφές ή κόπρανα μετατραπούν σε συμπαγείς σβόλους στο ορθό. Ο ασθενής μπορεί να νιώθει πόνο, να εμφανίσει αιμορραγία ή καθυστερημένη βλάβη στο έντερο, αλλά αυτά είναι γενικά σπάνια.
Βιβλιογραφία
1. Sabharwal T, Irani FG, Adam A. Quality assurance Guidelines for placement of gastroduodenal stents. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007 Jan-Feb; 30(1):1-5.