Ποιες είναι οι παιδιατρικές επεμβατικές πράξεις;
Είναι οι πράξεις που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος των ανοικτών χειρουργικών επεμβάσεων στα παιδιά.
Σε γενικές γραμμές, όλες οι ελάχιστα αγγειακές επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται στους ενήλικες μπορούν να διεξαχθούν σε βρέφη και σε παιδιά.

Πως διενεργούνται;
Οι τεχνικές της παιδιατρικής επεμβατικής ακτινολογίας, διεξάγονται  υπό μέθη ή υπό γενική αναισθησία έτσι ώστε  να ελαχιστοποιηθεί το άγχος του παιδιού.
Αν και χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά με των ενηλίκων, οι συσκευές είναι μικρότερες για να αποφευχθεί ο τραυματισμός των βρεφών και των παιδιών.
Τα μικροσωματίδια (σωματίδια ρητίνης μικρότερα από ένα κόκκο άμμου) και τα coils (μικρά μεταλλικά σπιράλ) χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και  στους ενήλικες.

Γιατί να διενεργηθεί;
Οι τεχνικές της επεμβατικής ακτινολογίας εκτελούνται στα παιδιά για τους ίδιους λόγους με εκείνους τους ενηλίκων. Πρόκειται για  ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της αιμορραγίας, της παροχέτευσης των συλλογών και της θεραπεία  φλεβικών ανωμαλιών.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Σε γενικές γραμμές, οι επιπλοκές των τεχνικών της επεμβατικής ακτινολογίας είναι οι ίδιες στα παιδιά και στους ενήλικες. Ήσσονος σημασίας επιπλοκές αποτελούν η δημιουργία αιματώματος στο σημείο παρακέντησης, συνήθως στη βουβωνική χώρα. Σοβαρότερες επιπλοκές αποτελούν η μετακίνηση του μικροσωματιδίου ή του coil σε διαφορετικό σημείο του σώματος με αποτέλεσμα την απόφραξη διαφορετικών, μη επιθυμητών,αρτηριακών κλάδων καθώς και τις αλλεργικές αντιδράσεις στα χρησιμοποιούμενα σκιαγραφικά μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγθεί η δόση ακτινοβολίας.
Ωστόσο, όλες οι επιπλοκές της παιδιατρικής επεμβατικής ακτινολογίας είναι σπάνιες, συμβαίνοντας σε λιγότερο από το 0,5% των περιπτώσεων.

Βιβλιογραφία
1. Brenner DJ. What we know and what we don’t know about cancer risks associated with radiation doses from radiological imaging. Br J Radiol. 2013 Nov 6.