Τι είναι η πλευροδεσία;
Κανονικά, ο πνεύμονας καλύπτεται από τον υπεζωκότα, ο οποίος είναι ένας υμένας που παρουσίάζει δύο πέταλα, το τοιχωματικό που καλύπτει από μέσα το τοίχωμα της θωρακικής κοιλότητας και το περισπλάγχνιο που καλύπτει τον πνεύμονα. Ωστόσο, μερικές φορές αέρας , υγρό ή και τα δύο συγκεντρώνονται μεταξύ των δύο πετάλων, διαχωρίζοντας τα και περιορίζοντας την ικανότητα των πνευμόνων κατά τη διάρκεια της αναπνοής.  Ως πλευριτική συλλογή χαρακτηρίζεται η συλλογή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Πλευροδεσία είναι μια τεχνική συγκόλλησης των δύο πετάλων του υπεζωκότα.

Πώς διενεργείται;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος , υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, εισάγει συνήθως ένα μικρό καθετήρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Το υγρό ή  ο αέρας παροχετεύεται πλήρως . Στην   συνέχεια, ένας σκληρυντικός παράγοντας ενίεται εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας, προκαλώντας φλεγμονή στα δύο πέταλα αναγκάζοντας τα να συγκολληθούν. Με αυτό τον τρόπο συμφύεται το τοιχωματικό  με το περισπλάγχνιο πέταλο του υπεζωκότα και προλαμβάνεται η εκ νέου συσσώρευση υγρού ή αέρα.

Γιατί να διενεργηθεί ;
Με αυτή τη διαδικασία διευκολύνεται η αναπνοή, βοηθώντας τους πνεύμονες να  διατηρήσουν το μέγιστο όγκο τους. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα, του εμπυήματος και της πλευριτικής συλλογής, καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απλή παροχέτευση επαρκεί ενώ στις περιπτώσεις συχνών υποτροπών  συνιστάται η πλευροδεσία.

Ποιες είναι οι επιπλοκές ;
Η αρχική τοποθέτηση του καθετήρα διαμέσου του τοιχώματος του θώρακα μπορεί να προκαλέσει  αιμορραγία ή  τραυματισμό του πνεύμονα ή  τρώση των γύρω οργάνων. Είναι δυνατή η φλεγμονή του δέρματος ή η επιμόλυνση του υγρού .

Βιβλιογραφία
1. Bloom AI, Wilson MW, et al. Talc pleurodesis through small-bore percutaneous tubes. Cardiovasc Intervent Radiol 1999; 22(5): 433-436.
2. Thornton RH, Miller Z, et al. Tunneled pleural catheters for treatment of recurrent malignant pleural effusion following failed pleurodesis. J Vasc Interv Radiol 2010; 21(5): 696-700.