Τι είναι η νεφρική απονεύρωση;
Με τον όρο ανθεκτική υπέρταση εννοείται η υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία δεν  ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή. Η νεφρική απονεύρωση (RDN) είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία για τη θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης, χρησιμοποιώντας τον καυτηριασμό των νεύρων των νεφρικών αρτηριών με ραδιοσυχνότητες. Έτσι,  μειώνεται η δραστηριότητα του νεύρου και εν συνεχεία μειώνεται η πίεση του αίματος.

Πώς διενεργείται;
Υπό τοπική αναισθησία και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση,ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει έναν καθετήρα στη μηριαία αρτηρία, ο οποίος θα προωθηθεί ως την νεφρική αρτηρία. Κατά τη διαδικασία RDN, οι παλμοί ραδιοσυχνότητας  που εφαρμόζονται, καυτηριάζουν τα νεύρα στα τοιχώματα των νεφρικών αρτηριών.
Ο στόχος της διαδικασίας είναι να καυτηριάσει τα νεφρικά νεύρα χωρίς να καταστραφούν οι αρτηρίες. Κάθε εφαρμογή της ραδιοσυχνότητας κατάλυσης  διαρκεί για περίπου 1-2 λεπτά, αν και αυτό εξαρτάται από την συσκευή που χρησιμοποιείται. Ο επεμβατικός ακτινολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν καθετήρα (σωλήνα)- γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων, η οποία απαιτεί περισσότερες από μία εφαρμογές του παλμού ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ή μια γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων- μπαλόνι, το οποίο απαιτεί μια ενιαία εφαρμογή της παλμικής ραδιοσυχνότητας.

Γιατί να διενεργηθεί;
Η διαδικασία αυτή είναι σχεδιασμένη για ασθενείς που πάσχουν από υπέρταση ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή για εκείνους που έχουν ήδη δοκιμάσει ανεπιτυχώς ένα σχήμα τριών τουλάχιστον φαρμάκων για τη θεραπεία της υπέρτασης .
Κατάλληλοι υποψήφιοι είναι μόνο όσοι έχουν μη στενωμένες αρτηρίες.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Δεν είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αφού η RDN είναι μια σχετικά νέα τεχνική. Ωστόσο, από πολλού πιστεύεται ότι είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την ανθεκτική υπέρταση.
Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν βραδυκαρδία (αργός καρδιακός ρυθμός) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται ατροπίνη.
Η εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο τοίχωμα των αρτηριών, οδηγώντας κάποιες φορές σε στένωση της νεφρικής αρτηρίας.
Στο σημείο του καθετηριασμού μπορεί να παρατηρηθεί αιμάτωμα ή ψευδοανεύρυσμα, ενώ πιο σπάνια είναι η διάτρηση  των νεφρικών αρτηριών.

Βιβλιογραφία
1. Staico R, Armaganijan L, Moreira D, et al. Renal sympathetic denervation and ventricular arrhythmias: a case of electrical storm with multiplerenal arteries. EuroIntervention. 2013 Nov 8.
2. Moss J, Vorwerk D, Belli AM, Peregrin J, Lee M, Reekers J. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) Position Statement on Renal Denervation for Resistant Hypertension. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Nov 13.
3. Thukkani AK, Bhatt DL. Renal denervation therapy for hypertension. Circulation. 2013 Nov 12; 128(20):2251-4.