Τι είναι η σκληροθεραπεία;
Η σκληροθεραπεία είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, δηλαδή κατά κύριο λόγο των κιρσοειδώς διευρυσμένων επιπολής φλεβών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένα διάλυμα (ένας ειδικός τύπος αλκοόλης ή gelfoam)  εγχύεται απευθείας εντός του αγγείου, προκαλώντας ίνωση και  απόφραξη του αγγείου και επακόλουθη απαγωγή του αίματος σε υγιέστερες φλέβες.

Πώς διενεργείται;
Διενεργείται υπό αναισθησία. Ο πρώτος δυνητίκος τρόπος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας είναι εισάγοντας ένα καθετήρα μέσα στο αιμοφόρο αγγείο και στη συνέχεια εγχύεται ένα διάλυμα 90% αλκοόλης στον αυλό της παθολογικής φλέβας, έτσι ώστε να συγκολληθούν τα τοιχώματα του αυλού και να αποκλειστεί η αιματική ροή εντός αυτής. Αυτή η  προσπέλαση είναι γνωστή ως ενδοαυλική.
Η δεύτερη πρόσεγγιση με την οποία μπορεί να διενεργηθεί η διαδικασία αυτή  είναι η διαδερμική. Ο επεμβατικός ακτινολόγος εγχύει την σκληρυντική ουσία, υπό  υπερηχογραφική καθοδήγηση, απευθείας στον φλεβικό αυλό.
Τελευταία, χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές θεραπείες ο καυτηριασμός με λέιζερ ή η κρυοπηξία.

Γιατί να διενεργηθεί;
Η σκληροθεραπεία συνιστάται ως θεραπεία καθώς έχει ένα υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας από ό, τι άλλες τεχνικές.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Υπάρχει ένας αριθμός σοβαρών επιπλοκών που συνδέονται με τη διαδικασία αυτή. Η χρησιμοποιούμενη σκληρυντική ουσία  μπορεί να προωθηθεί στο  αυλό άλλων φλεβών ή ο ασθενής μπορεί να αναφέρει πόνο εάν η αναισθησία είναι ανεπαρκής. Αν  χρησιμοποιήθει η διαδερμική προσέγγιση δύναται να παρατηρηθούν εκχυμώσεις στο δέρμα.

Βιβλιογραφία
1. Rabe E, et al. European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders. Phlebology. 2013 Apr 4.
2. van der Vleuten CJ, Kater A, Wijnen MH, Schultze Kool LJ, Rovers MM. Effectiveness of Sclerotherapy, Surgery, and Laser Therapy in Patients With Venous Malformations: A Systematic Review. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Nov 7.