Τι είναι η Επιλεκτική Εσωτερική ράδιοθεραπεία;
Η SIRT είναι μία μορφή θεραπείας του καρκίνου χρησιμοποιώντας τις αρχές της επεμβατικής ακτινολογίας. Εντός των αρτηριών που τροφοδοτούν τον όγκο εγχύονται τα μικροσκοπικά μικροσφαιριδία του ραδιενεργού  υλικού (yttrium-90).

Πώς διεξάγεται;
Καταρχήν  ο επεμβατικός ακτινολόγος θα  χαρτογραφήσει τις αρτηρίες του οργάνου και θα απομονώσει κάποιες από αυτές, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εναπόθεση των  μικροσφαιριδίων μόνο εντός αυτού. Μόλις γίνει αυτό,ο επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει τον καθετήρα κοντά στον όγκο και στη συνέχεια χορηγεί τα ειδικά παρασκευασμένα μικροσφαιρίδια που περιέχουν την ακτινοβολία. Όταν τα μικροσφαιρίδια εναποτεθούν στον όγκο, εκπέμπουν μια μορφή  ακτινοβολίας  η οποία καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται γύρω από τα μικροσφαιρίδια .

Γιατί να διενεργηθεί;
Ενδείκνυται για την  θεραπεία ή την επιβράδυνση της ανάπτυξης του καρκίνου. Μπορεί να διενεργηθεί είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με συμβατικές θεραπείες. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καρκίνων που βρίσκονται σε ένα όργανο, και ιδίως στο ήπαρ. Είναι μια τοπική θεραπεία,  το οποίο σημαίνει ότι καταστρέφει μόνο τα καρκινικά κύτταρα πλησίον του σημείου εναποθέσεως. Συνήθως χρησιμοποιείται σε ανεγχείρητους όγκους  συμπαγών  οργάνων, αν και ενίοτε είναι δυνατό να συνδυαστεί με μια συμβατικη χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Στο σημείο παρακέντησης μπορεί να δημιουργηθεί αιμάτωμα κατά την εισαγωγή του καθετήρα. Αν τα μικροσφαιρίδια εναποθετηθούν σε υγειείς ιστούς οδηγούν στη νέκρωση αυτών. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν τον πόνο, τον πυρετό και την ναυτία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπό θεραπεία περιοχή μπορεί να μολυνθεί καθιστώντας απαραίτητη τη φαρμακευτική αγωγή ή άλλη θεραπεία.

Βιβλιογραφία:
1. Theysohn JM, Muller S, et al. Selective internal radiotherapy (SIRT) of hepatic tumors: how to deal with the cystic artery. Cardiovasc Intervent Radiol 2013; 36(4):1015-1022.
2. Theysohn JM, Schlaak JF, et al. Selective internal radiation therapy of hepatocellular carcinoma: potential hepatopulmonary shunt reduction after sorafenib administration. J Vasc Interv Radiol 2012; 23(7):949-952.
3. Ray CE Jr, Battaglia C, et al. Interventional radiologic treatment of hepatocellular carcinoma-a cost analysis from the payer perspective. J Vasc Interv Radiol 2012; 23(3): 306-314.