Ποια είναι η θεραπεία των  αγγειακών δυσπλασιών του νωτιαίου μυελού;
Οι αγγειακές δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού είναι ανώμαλες επικοινωνίες μεταξύ των αγγείων πλησίον του νωτιαίου μυελού. Μπορεί να είναι συγγενείς (παρούσες στη γέννηση) ή επικτήτες. Δύναται να εμφανιστούν μόνες τους ή να είναι το αποτέλεσμα ενός όγκου. Λόγω αυτών των ανώμαλων επικοινωνιών μπορεί να μειωθεί η παροχή του αίματος στο νωτιαίο μυελό, προκαλώντας βλάβη στα νεύρα. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να απομονώσει αυτές τις επικοινωνίες και να αποκαταστατήσει την φυσιολογική ροή του αίματος στο νωτιαίο σάκο.

Πως διενεργείται;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει ένα μικρό καθετήρα 2-3 mm απο την μηριαία αρτηρία στην βουβωνική χώρα. Στη συνέχεια ο καθετήρας προωθείται στις επιλεγμένες αρτηρίες του νωτιαίου μυελού. Ο επεμβατικός ακτινολόγος εν συνέχεια εγχύει μια μικρή ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας και εντοπίζει την αρτηριακή παροχή της δυσπλασίας. Όταν εντοπίσει το αρτηριακό τροφοφόρο στέλεχος της αγγειακής δυσπλασίας, εισάγει ένα μικρότερο καθετήρα. Χρησιμοποιώντας ιστική κόλλα ή ένα μικρό coil αποφράσσει το τροφοφορό αγγείο.

Γιατί να διενεργηθεί;
Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν αδυναμία κίνησης των κάτω άκρων, η οποία μπορεί να είναι προοδευτική. Αν οι τεχνικές απεικόνισης (MRI ή αγγειογραφία) αναδείξουν μια  δυσπλασία του νωτιαίου μυελού τότε η θεραπεία μπορεί να αντιστρέψει τα συμπτώματα ή να περιορίσει την εξέλιξη τους.

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
Ήσσονος σημασίας επιπλοκή αποτελεί η δημιουργία  φλεγμονών στο νωτιαίο μυελό. Σοβαρότερη επιπλοκή αποτελεί η  περαιτέρω μείωση της ροής του αίματος προς το νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα την επιδείνωση αδυναμία των συμπτωμάτων.

Βιβλιογραφία
1.    Lee KH, Park JH, et al. Vascular complications in lumbar spinal surgery: percutaneous endovascular treatment. Cardiovasc Intervent Radiol 2000; 23(1):65-69.