Ποια είναι η διαδικασία εμβολισμού σε αιμορραγία;
Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία που χρησιμοποιεί υλικά για να μπλοκάρει το πάσχων αγγείο και έτσι να σταματήσει η αιμορραγία. Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες της αιμορραγίας αρκετά σοβαρές ώστε να απαιτούν αυτή τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των: τραύμα, διαταραχές πήξης του αίματος, επιμολύνσεις, ανατομικές ανωμαλίες και όγκοι.

Πώς λειτουργεί  η διαδικασία;
Η διαδικασία έχει ως στόχο να σταματήσει την αιματική ροή προς την πηγή της αιμορραγίας διατηρώντας παράλληλα  τη ροή του αίματος στον περιβάλλοντα χώρο.
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει συνήθως ένα σωλήνα 2-3 mm στη βουβωνική χώρα και θα τον καθοδηγήσει έως το προσβεβλημένο αγγείο. Στη συνέχεια θα τοποθετήσει μικρά σωματίδια ρητίνης (μικροσωματίδια), κόλλα ή μικρά μεταλλικά σπιράλ (σπειράματα) εντός του αιμορραγέντος αγγείου ή αγγείων. Αυτό αναγκάζει το αγγείο ή αγγεία να αποφραχθούν και έτσι σταματά η αιμορραγία.

Γιατί να εκτελεστεί;
Ο κύριος λόγος για τη θεραπεία της αιμορραγίας είναι ότι εάν χάνεται πάρα πολύ αίμα, ο ασθενής μπορεί να μεταπέσει σε απειλητικό για τη ζωή σοκ.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Μικροί κίνδυνοι συμπεριλαμβάνουν μώλωπες στη βουβωνική χώρα. Πιο σημαντικοί κίνδυνοι συμπεριλαμβάνουν την πιθανότητα του ότι μικροσωματίδια, κόλλα ή τα σπειράματα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές του σώματος και να μπλοκάρουν άλλους αρτηριακούς κλάδους.

Βιβλιογραφία:
1. Naseer S, Idrees S, Joels CS, Stanley JD. Minimally invasive treatment of a life-threatening hemorrhagic complication of drain removal. Am Surg. 2013 Apr; 79(4):E141-2.
2. Morishita H, Yamagami T, Matsumoto T, Asai S, Masui K, Sato H, Majima A, Sato O. Transcatheter arterial embolization with N-butyl cyanoacrylate for acute life-threatening gastroduodenal bleeding uncontrolled by endoscopic hemostasis. J Vasc Interv Radiol. 2013 Mar; 24(3):432-8.