Τι είναι ο εμβολισμός της κιρσοκήλης;
Ο εμβολισμός κιρσοκήλης είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ανώμαλης διεύρυνσης των φλεβών που παροχετεύουν τους όρχεις, η οποία είναι γνωστή ως κιρσοκήλη. Η μέθοδος αναστέλλει τη ροή του αίματος προς τη διευρυμένη φλέβα, και έτσι μειώνει την πίεση επί της κιρσοκήλης.

Πώς γίνεται  η διαδικασία;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει έναν καθετήρα συνήθως 2-3 mm (σωλήνα) σε ένα αιμοφόρο αγγείο της βουβωνικής χώρας σας και, στη συνέχεια, καθοδηγεί τον καθετήρα υπό απεικόνιση στο πάσχον αιμοφόρο αγγείο. Θα επακολουθήσει από τον επεμβατικό ακτινολόγο χορήγηση κόλλας ή σπειραμάτων (μικρά μεταλλικά σπιράλ) στα διευρυμένα αγγεία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεση έγχυση αλκοόλης, μέθοδος που είναι γνωστή ως σκληροθεραπεία. Αυτό θα ανακουφίσει τα συμπτώματά σας λόγω της απόφραξης του αιμοφόρου αγγείου.

Γιατί να εκτελεστεί;
Εάν έχετε κιρσοκήλη, συνιστάται να αναζητήσετε θεραπεία, όταν αντιμετωπίζετε κλινικά συμπτώματα όπως πόνο στο όσχεο σας, ένα αίσθημα βάρους στον όρχι σας, όταν μπορείτε να δείτε ή να αισθανθείτε τις διευρυμένες φλέβες στο όσχεο σας, ή να αντιμετωπίζετε στειρότητα ως συνέπεια της κιρσοκήλης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Στους μικρού βαθμού κινδύνους συμπεριλαμβάνονται οι μώλωπες στη βουβωνική χώρα. Στους πιο σημαντικούς κινδύνους συμπεριλαμβάνονται η διαφυγή των μικροσωματιδίων ή των σπειραμάτων σε άλλες περιοχές του σώματός με αποτέλεσμα τον εμβολισμό άλλων αγγείων.

Βιβλιογραφία:
1. Urbano J, Cabrera M, Alonso-Burgos A. Sclerosis and varicocele embolization with N-butyl cyanoacrylate: experience in 41 patients. Acta Radiol. 2013 Jul 25.
2. Iaccarino V, Venetucci P. Interventional radiology of male varicocele: current status. Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 Dec; 35(6):1263-80.