Τι είναι ο εμβολισμός των βρογχικών αρτηριών;
Ο εμβολισμός των βρογχικών αρτηριών είναι η θεραπεία της αιμόπτυσης, η οποία είναι ο βήχας με αίμα ή αιματηρές βλέννες από τους πνεύμονες ή τους αεραγωγούς. Η αιμόπτυση μπορεί να προκληθεί από αμβλύ τραύμα, λοίμωξη, ανατομική ανωμαλία ή όγκο.
Ο εμβολισμός των βρογχικών αρτηριών είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία μειώνει την ροή αίματος στις επηρεασμένες φλέβες του αναπνευστικού συστήματος και έτσι σταματά την αιμορραγία.

 

Πως λειτουργεί η διαδικασία;
Ο σκοπός της μεθόδου είναι να σταματήσει η ροή αίματος στα αγγεία, τα οποία αιμορραγούν στον πνεύμονα, ενώ διατηρείται η ροή στην γύρω περιοχή. Τα αγγεία, που παροχετεύουν με αίμα τους πνεύμονες, καλούνται βρογχικές αρτηρίες.
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει έναν καθετήρα 2-3mm στην βουβωνική περιοχή και υπό απεικονιστική καθοδήγηση θα οδηγήσει τον καθετήρα στο επηρεασμένο αγγείο. Μετά θα εισάγει μικρομόρια (μόρια ρητίνης μικρότερα από τον κόκκο άμμου) ή σπείρες (μικρές μεταλλικές έλικες) στο αιμορραγούν αγγείο. Αυτό εμποδίζει το αίμα να εισέλθει στο αγγείο και σταματά η αιμορραγία.

 

Γιατί να πραγματοποιηθεί;
Εάν ο ασθενής χάσει πολύ αίμα, ως επακόλουθο της αιμόπτυσης, ίσως πέσει σε καταπληξία, η οποία είναι απειλητική για την ζωή. Είναι ακόμα επίσης πιθανόν ο ασθενής να πνιγεί ένα το αίμα εισέλθει στους αεραγωγούς.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Μικρού βαθμό κίνδυνο αποτελεί το αιμάτωμα στην βουβωνική περιοχή. Πιο σημαντικό κίνδυνο αποτελεί η μετακίνηση των μικρομορίων ή των σπειρών σε άλλες περιοχές του σώματος και η απόφραξη αρτηριακών κλάδων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1. Lorenz J, Sheth D, Patel J. Bronchial artery embolization. Semin Intervent Radiol. 2012 Sep; 29(3):155-60.
2. Hurt K, Bilton D. Haemoptysis: diagnosis and treatment. Acute Med. 2012; 11(1):39-45. Review.