Τι είναι τοποθέτηση stent στην Κοίλη φλέβα;
Το stent (ενδοπρόθεση) είναι ένας σωλήνας μεταλλικού πλέγματος. Οι ενδοπροθέσεις για την κοίλη φλέβα έχουν σχεδιαστεί για χρήση στην άνω κοίλη φλέβα (ΑΚΦ), η οποία μεταφέρει αποξυγονωμένο αίμα από το άνω μέρος του σώματος πίσω στην καρδιά. Σε σπανιότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται στην Κάτω Κοίλη φλέβα (ΚΚΦ), η οποία  μεταφέρει το αποξυγονωμένο αίμα από το κατώτερο τμήμα του σώματος πίσω στην καρδιά.

Η τοποθέτηση stent  στην κοίλη φλέβα χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί μια στένωση ή μια απόφραξη της φλέβας, η οποία προκαλείται συνήθως από κακοήθη (καρκινικό) όγκο. Η επέμβαση μπορεί να σας συστηθεί αν είστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτό εξαρτάται από τα κλινικά σας συμπτώματα.

 

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;
Ο επεμβατικός ακτινολόγος θα εισάγει ένα πλαστικό σωλήνα 3 mm (ονομάζεται θηκάρι) στη βάση του κρανίου σας ή στη βουβωνική χώρα σας. Στη συνέχεια, θα καθοδηγήσει το θηκάρι κοντά στην στένωση ή την απόφραξη στην επηρεασμένη φλέβα. Η φλέβα θα ξανανοίξει με τη χρήση μεταλλικού σύρματος και ενός επιλεκτικού καθετήρα, με μια τεχνική που ονομάζεται επανασυραγγοποίηση, κατά την οποία τοποθετείται το stent στην κοίλη φλέβα.

Το στεντ είναι αυτο-διατεινόμενο και δρα σαν ένας σκελετός για να κρατήσει την Κοίλη φλέβα ανοικτή. Αν Κοίλη φλέβα σας είναι εντελώς αποφραγμένη εξαιτίας κάποιου όγκου, ο επεμβατικός ακτινολόγος σας μπορεί επίσης να εισάγει ένα μικροσκοπικό μπαλόνι που θα φουσκώσει μόλις τοποθετηθεί στη φλέβα πριν και μετά την εισαγωγή του stent. Θα χρειαστεί να πάρετε φαρμακευτική αγωγή που εμποδίζει την πήξη του αίματος για 1-2 εβδομάδες μετά την επέμβαση: η ακριβής χρονική περίοδος εξαρτάται από τον τύπο του stent που χρησιμοποιήθηκε και από την κλινική σας κατάσταση.

 

Γιατί να επιλέξω αυτή την επέμβαση;
Ο στόχος της τοποθέτησης stent στην Κοίλη φλέβα είναι να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα μετά από απόφραξη της ροής του αίματος στη φλέβα, τα οποία είναι πολύ πιο συχνά στην άνω κοίλη φλέβα (ΑΚΦ) από ό, τι στην κάτω κοίλη φλέβα (ΚΚΦ).

Το κύριο σύμπτωμα μιας αποφραγμένης ροής αίματος στην Κοίλη φλέβα είναι η δύσπνοια, που συνοδεύεται από πρήξιμο στο πρόσωπο, το λαιμό ή τα χέρια, πονοκέφαλο, βήχα και διάταση των φλεβών στο λαιμό, το στήθος και τα χέρια. Μπορείτε να αισθανθείτε και άλλα συμπτώματα, αλλά είναι σπάνια. Τα συμπτώματά σας θα πρέπει να σταματήσουν εντός 48 ωρών από την τοποθέτηση του stent.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Υπάρχουν κάποιοι μικροί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου της μόλυνσης και του μωλωπισμού στο σημείο της παρακέντησης στο λαιμό ή τη βουβωνική σας χώρα. Στους σημαντικούς κινδύνους  περιλαμβάνονται ο κίνδυνος να μετατοπισθεί εξ ατυχήματος η ενδοπρόθεση στην καρδιά κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, η ανάπτυξη θρόμβου αίματος, ή να αποφραχθεί αργότερα το stent εξαιτίας κάποιου όγκου, αν και στην περίπτωση αυτή η φλέβα μπορεί να ανοίξει εκ νέου με μία δεύτερη επέμβαση.